DĚTSKÝ PARK
skřítka Hrubíka
Dětský park skřítka Hrubíka se skládá z vodního brouzdaliště, dračího hřiště a podzemního bludiště. Vodní brouzdaliště je příjemným osvěžením v letních měsících. Děti si zde vyzkouší fyzikální vlastnosti vody, pohrají si s vodními mlýnky a stavidly. Dětské dračí hřiště nabízí prolézačky, opičí strom, a další herní prvky. Podzemní bludiště odkazuje na těžbu břidlice, která má bohatou tradici v místním kraji.
SPOUSTA ZÁBAVY NA JEDNOM MÍSTĚ
dračí prolézačka, opičí stezka, strom s hnízdem, lanová prolézačka a další..
1155_b59a2371fc
1156_b59a2371fc
Základní informace

  • Dětský park vyzkouší obratnost dětí na proléžačkách, lanových prvích nebo opičí dráze.
  • Ve vodním hřišti se děti osvěží v horkém letním počasí a poznají, jak se chová voda při průtoku stavidly, vodními mlýnky a korytem.
  • V podzemním bludišti, které se skládá ze dvou štol – Klára a Libor, potkáte skřítka Hrubíka a seznámíte se s těžbou břidlice, která má v okolí dlouhou tradici.

Vstupenky jsou k zakoupení v budce u hřiště. Vstup je platný dvě hodiny, kdykoliv můžete opustit Park skřítka Hrubíka, navštívit další atrakce a zase se vrátit zpět.

Vstup na vlastní nebezpečí.
Vstup v doprovodu dospělé osoby.
Dodržujte provozní řád!

1137_b59a2371fc
1138_2378ca8bca