RESORT CLUB Hrubá Voda

Jedná se o unikátní projekt, kterým celoročně odměňujeme věrné návštěvníky a klienty Resortu Hrubá Voda.
Resortním klientem se může stát každý zájemce!

 • levnější jízdné na bobové dráze (celoročně),
 • levnější ceny dalších služeb (wellness, masáže, minigolf, bungee trampolíny a další) celého Resortu Hrubá Voda (celoročně),
 • levnější jízdné na všech vlecích a lanovce (zima), benefity pro děti v lyžařské škole,
 • sportovní aktivity ZDARMA v Resortu Hrubá Voda (trampolíny, petanque),
 • zapůjčení sportovního vybavení ZDARMA (vybavení na tenis, volejbal, stolní tenis),
 • možnost platby online při dobíjení kreditu na zimní skipasy pro celý lyžařský areál – levnější jízdné při platbě online, navíc bez čekání a front u pokladen,
 • sleva v dalších zařízeních u našich smluvních VIP partnerů – Relax centrum Kolštejn – sleva 10%,
 • informační náskok v novinkách před ostatními.
 • slevy na Resort card, Relax Benefit nelze kombinovat se slevami pro ubytované hosty

1. Zaregistrovat se do našeho resortního systému

 • Vyplnit a odeslat jednoduchý formulář (viz níže)

2. Vyzvednout si resortní kartu na pokladně PARK SPORTU Hrubá Voda u bobové dráhy

 • Doba vyhotovení max. 48 hodin (poté je karta připravená na pokladně Parku sportu u bobové dráhy)
 • Resortní karta je na jméno klienta a je nepřenosná
 • Cena resortní karty pro naše věrné klienty je 200 Kč (jednorázově uhradíte na pokladně Parku sportu)

3. Kartu je možné využívat ihned po převzetí u pokladny

Platnost resortní karty je 2 roky od data vystavení uvedeného na kartě. Po uplynutí této doby je tato karta neplatná a vlastník již nemůže čerpat výhody viz. výše.

V případě, že chce klient tyto výhody využívat i nadále, musí si znovu zažádat o vystavení nové resortní karty. viz. postup výše.

Odesláním vyplněného registračního formuláře, klient souhlasí s tím, že PARK SPORTU Hrubá Voda, a.s.  je oprávněna v souladu s příslušnými obecně platnými právními předpisy, zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) zpracovat a uchovat veškeré informace a údaje, které jí pro účely zprostředkování registrace poskytl (dále jen „osobní údaje“).

PARK SPORTU Hrubá Voda, a.s.  je správcem všech osobních údajů, které zpracovává. Osobní údaje nebudou poskytnuty žádné třetí straně kromě společností majetkově spjatých s Park sportu. Každá ze stran je povinna poskytnout odpovídající ochranu osobních údajů, aby bylo zabráněno jejich ztrátě, neoprávněnému přístupu, použití, vymazání a zveřejnění, a podle platných zákonů zpracovávat osobní údaje způsobem, který zajišťuje odpovídající zachování důvěrnosti a bezpečnost osobních údajů. Údaje získávané dle zákona budou zpracovávány po dobu uloženou zákonem, ostatní údaje maximálně po dobu 2 let od poslední registrace klienta. Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem zasílání obchodních informací souvisejících se službami správce a pro zasílání obchodních sdělení správce ( marketingové účely).
Nesouhlas se zpracováním Osobních údajů může klient vyjádřit na emailové adrese : info@hrubavoda.cz