RESORT CLUB Hrubá Voda

Jedná se o unikátní projekt, kterým celoročně odměňujeme věrné návštěvníky a klienty Resortu Hrubá Voda.
Resortním klientem se může stát každý zájemce!

 • levnější jízdné na bobové dráze (celoročně),
 • levnější ceny dalších služeb (wellness, masáže, minigolf, bungee trampolíny a další) celého Resortu Hrubá Voda (celoročně),
 • levnější jízdné na všech vlecích a lanovce (zima), benefity pro děti v lyžařské škole,
 • sportovní aktivity ZDARMA v Resortu Hrubá Voda (trampolíny, petanque),
 • zapůjčení sportovního vybavení ZDARMA (vybavení na tenis, volejbal, stolní tenis),
 • možnost platby online při dobíjení kreditu na zimní skipasy pro celý lyžařský areál – levnější jízdné při platbě online, navíc bez čekání a front u pokladen,
 • sleva v dalších zařízeních u našich smluvních VIP partnerů – Relax centrum Kolštejn – sleva 10%,
 • informační náskok v novinkách před ostatními.
 • slevy na Resort card, Relax Benefit nelze kombinovat se slevami pro ubytované hosty

1. Vyzvednout si resortní kartu na pokladně u bobové dráhy nebo na recepci Hotelu Hluboký dvůr

 • Vyplňte rychlý formulář na pokladně u bobové dráhy nebo recepci hotelu a odevzdejte pokladní
 • Doba vyhotovení je ihned
 • Resortní karta je na jméno klienta a je nepřenosná
 • Cena resortní karty pro naše věrné klienty je 200 Kč (uhradíte na pokladně nebo recepci)
 • Karta je platná 2 roky, poté můžete kartu kdykoliv prodloužit za 200 Kč

2. Kartu je možné využívat ihned po převzetí u pokladny

Platnost resortní karty je 2 roky od data vystavení. Po uplynutí této doby je tato karta neplatná a vlastník již nemůže čerpat výhody viz. výše.

V případě, že chce klient tyto výhody využívat i nadále, musí si platnost karty prodloužit na pokladně, recepci nebo e-shopu za 200 Kč.

Odesláním vyplněného registračního formuláře, klient souhlasí s tím, že PARK SPORTU Hrubá Voda, a.s.  je oprávněna v souladu s příslušnými obecně platnými právními předpisy, zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) zpracovat a uchovat veškeré informace a údaje, které jí pro účely zprostředkování registrace poskytl (dále jen „osobní údaje“).

PARK SPORTU Hrubá Voda, a.s.  je správcem všech osobních údajů, které zpracovává. Osobní údaje nebudou poskytnuty žádné třetí straně kromě společností majetkově spjatých s Park sportu. Každá ze stran je povinna poskytnout odpovídající ochranu osobních údajů, aby bylo zabráněno jejich ztrátě, neoprávněnému přístupu, použití, vymazání a zveřejnění, a podle platných zákonů zpracovávat osobní údaje způsobem, který zajišťuje odpovídající zachování důvěrnosti a bezpečnost osobních údajů. Údaje získávané dle zákona budou zpracovávány po dobu uloženou zákonem, ostatní údaje maximálně po dobu 2 let od poslední registrace klienta. Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem zasílání obchodních informací souvisejících se službami správce a pro zasílání obchodních sdělení správce ( marketingové účely).
Nesouhlas se zpracováním Osobních údajů může klient vyjádřit na emailové adrese : info@hrubavoda.cz

VÝMĚNA KARET registrovaných zákazníků věrnostního programu RESORT CLUB ZAHÁJENA

Více informací zde