sjezdovky / lanovky
Čtyři svahy dlouhé od 250 do 900 metrů jsou díky své šířce, nastaveným cenám a nočnímu osvětlení svahu pod lanovkou atraktivním zázemím pro překrásně strávený den na sněhu.
Resort Hrubá Voda nabízí čtyřsedačkovou lanovku a 3 vleky včetně moderního dětského pásu pro nejmenší. Rostoucí areál a rozšiřující se služby zajišťují spokojenost všech návštěvníků, kteří si k nám přijedou kvalitně zalyžovat na jednu ze 4 sjezdovek.
prodloužená lanovka
1013_b59a2371fc
Sjezdovky

Svahy areálu Hrubá Voda neustále rozšiřujeme a zkvalitňujeme, stejně jako celkové portfolio našich služeb. Máme pro vás přichystány 4 sjezdové tratě o délce 250 – 900 metrů. Zalyžujete si na modré i červené a nově i černé obtížnosti svahu.

Technické zasněžování, moderní technologie, výtečná poloha sjezdovek a chladné údolí řeky Bystřičky garantují výborné podmínky pro lyžování. Parametry svahů  ve vymezených úsecích splňují potřeby zkušeného i méně zkušeného lyžaře. Pro nejmenší návštěvníky jsme zabezpečili speciálně vymezenou část svahu včetně dětského pásu

Pro začínající malé i velké lyžaře nabízíme i služby Lyžařské školy. A pokud nemáte vlastní lyže nebo snowboard, nevadí – najdete u nás i půjčovnu.

Lanovka a vleky
Resort Hrubá Voda nabízí čtyřsedačkovou lanovku a 3 vleky včetně moderního dětského pásu pro nejmenší. Rostoucí areál a rozšiřující se služby zajišťují spokojenost všech návštěvníků, kteří si k nám přijedou kvalitně zalyžovat na jednu ze 4 sjezdovek.
Délka 739 metrů, převýšení 212 metrů
4 sedačková lanovka s pásem
Kapacita vleku: 2.500 os./hod
Na lanovce NENÍ POVOLENA přeprava pěších a snowboardů v ruce
Délka 600 metrů
Jednomístné unašeče
Kapacita vleku: 800 os./hod.
Délka 250 metrů, převýšení 60 metrů
Jednomístné unašeče
Kapacita vleku: 500 os./hod.
Délka 50 metrů, převýšení 10 metrů
Pohyblivý modulární pás
Pro úplné začátečníky!
Z důvodu zaručení kvality výuky a bezpečnosti je dětský lyžařský pás určen z jedné strany pouze pro zákazníky lyžařské školy.
Délka 500 metrů, převýšení 110 metrů
Jednomístné unašeče
Kapacita vleku: 1000 os./hod.
999_b59a2371fc
občerstvení u lanovky
Přepravní podmínky a pravidla chování na sjezdových tratích

Výtah z přepravních podmínek lyžařského střediska společnosti PARK SPORTU Hrubá Voda, a. s.

 1. Zakoupením skipasu (karty) se účastníci přepravy (dále jen „lyžaři“) zavazují respektovat smluvní přepravní podmínky lyžařského střediska, jeho jízdní řád a ceník.
 2. Lyžař je povinen zejména:
  • Mít u sebe platnou kartu a na požádání oprávněné osoby provozovatele se jí prokázat,
  • Před nástupem na dopravní zařízení projít odbavovacím zařízením, které kartu vyhodnotí a eviduje,
  • Dbát pokynů dozorčích orgánů provozovatele a řídit se piktogramy a upozorněními, umístěnými v nástupní zóně a v prostorách sjezdovek,
 3. Je nezbytné, aby lyžař jednoznačně formuloval své požadavky až po prostudování ceníku a tarifních podmínek tak, aby v průběhu programování karty již opakovaně neměnil své zadání,
 4. Karta je zálohovaná cenina, tj. 100.- Kč bezdotyková karta,
 5. Za ztracenou (odcizenou) kartu se náhrada neposkytuje,
 6. Pokladní má právo před vydáním karty požadovat po lyžaři údaje, resp. důkazy nezbytné k doložení nároku na slevu (u dětí, seniorů). Nelze-li takto nárok ověřit, nebude sleva poskytnuta,
 7. Návratky jízdného se neposkytují při zastavení provozu dopravních prostředků z povětrnostních důvodů, při přerušení dodávky elektrické energie z rozvodné sítě a v případě výluky provozu, způsobené hrubou nekázní lyžaře,
 8. Náhrada jízdného (v plné výši nebo jeho části) se poskytuje pouze v případě:
  • Úrazu v lyžařském areálu Hrubá Voda, prokázaném zápisem provozovatele a lékařskou zprávou,
  • Přerušením provozu z technických důvodů v délce trvání déle než 1 hodinu,
 9. Na upravené sjezdové trati je pohyb lyžařů a snowboardistů na vlastní nebezpečí, je proto nutné dbát na svoji bezpečnost, neohrožovat ostatní a dodržovat zásady etiky lyžaře (tzv. Desatero FIS – viz samostatná vývěska),
 10. Bez souhlasu vedení střediska jsou komerční výuka lyžování, jakož i stavění trati či jiných překážek zakázány! Provozovatel střediska si vyhrazuje právo umožnit po předchozí domluvě tréninky a soutěže lyžařů na uzavřené trati. Je zakázáno odkládat na plochu sjezdovky, zejména v její dojezdové části jakékoliv předměty (lyže, batohy apod.), bezdůvodně se bez lyží (snowboardu) zdržovat (pohybovat) na sjezdovce a používat ji k jiným aktivitám než lyžování a snowboarding. Pohyb volně pobíhajících psů po sjezdovce je v průběhu lyžování zakázán.
 11. Vzhledem k tomu, že sjezdovky jsou technicky zasněžovány a strojově upravovány, věnujte zvýšenou pozornost všem upozorněním a bezpečnostním opatřením.
 12. Nedodržování pokynů a zásad přepravních podmínek může být důvodem k vyloučení z přepravy v jednotlivých dopravních prostředcích. V této souvislosti je výrazný zejména zákaz pohybu na lyžích a snowboardu mimo vyznačené sjezdovky.
 13. V případě vlhka, deště, sněžení či náhlé oblevy může dojít ke špinění teleskopů, které mohou způsobit umazání oděvů. Vzhledem k tomu, že tomu nelze na tomto typu dopravního zařízení předcházet, nenese provozovatel za případné znečištění žádnou odpovědnost.
 14. A na závěr – dříve, než se začnete rozčilovat a podléhat neřízeným emocím – vězte, že nejúčinnějším lidským nástrojem je prostý úsměv a vlídné slovo.

 

Za dodržování pravidel zásad bezpečného lyžování, lyžařské etiky i přepravních podmínek Vám děkujeme, přejeme krásný pobyt a bezpečné lyžování.

Provozovatel lyžařského střediska:

PARK SPORTU Hrubá Voda, a.s.,

Ing. Antonín Tomeček – předseda představenstva